ÁSZF
(Általános szerződési feltételek)

Név: Dani Lajos egyéni vállalkozó
Székhely: 2013 Pomáz, Bajcsy Zsilinszky utca 1.

Kereskedés telephelye: 2000 Szentendre, György utca 8.
Adószám: 68108366-2-33

Elektronikus elérhetőség: boltrakesz@gmail.com

Telefonszám: 06-30-505-2443

Bankszámla szám: OTP Bank, 11742520-21454796
Kapcsolattartó neve: Dani Lajos

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rendelések feldolgozása

Rendelését telefonon vagy e-mailben is elfogadjuk. Az e-mailben leadott rendelést minden esetben visszaigazoljuk. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük ellenőrizze, hogy helyesen adtad-e meg elérhetőségét, illetve hogy az e-mail tárhelye nem telt-e meg.

A megrendelt terméket még egyszer leellenőrizzük és a rendelést visszaigazoljuk manuálisan is, a rendelés ez után válik elfogadottá.

Rendelést 8.00-18.00 között veszünk fel telefonon, e-mailes rendelését viszont bármikor leadhatja. E-mailben leadott rendelés esetén kérjük, hogy minden esetben adja meg telefonszámát is.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Ilyen helyzetben, a termék vételárának előre történő kiegyenlítése eseténvisszautalásra kerül az összeg küldőjének részére a különbözet.

_________________________________________________________________________

Adatbeviteli hibák, téves rendelés


Rendelésmódosítás, lemondás:


Rendelését a feladásig bármikor módosíthatja vagy lemondhatja. Ebben az esetben kérjük ezt telefonon tegye meg:

06-30-505-2443

Törlés kérés esetén, amennyiben a pénz már beérkezett, de a termék még nem került postázásra, a pénzt visszautaljuk arra a bankszámlaszámra, ahonnan érkezett a pénz vagy fióki befizetés esetén az Ön által írásban vagy e-mailben megnevezett bankszámlaszámra. Amennyiben a termék postára került, onnantól az "Elállás joga" menüpont az irányadó. A szállítási díj az összvásárlás értéke alapján alakul, így amennyiben Ön csökkenti vagy bővíti a leadott rendeléseit, a kiszabott szállítási díj módosulhat.

Adatmódosítás:


Már leadott rendelés adatainak változtatását szintén telefonon kérjük jelezni. Amennyiben kollégánk kéri az e-mailben történő további megerősítést, kérjük tegye azt is meg. 

Fokozottan figyeljen az adatok pontos megadására, illetve az esetleges hibák sürgős korrigálására, hogy a postának és a számlára már ne hibás adatok kerüljenek. 

A hibásan leadott adatokból következő hibákért a Boltrakész Használtruha Nagykereskedés felelősséget nem vállal.

_________________________________________________________________________

Elállás joga - indok nélkül 


A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:


"5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot 
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; 
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacértékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztóutasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó."

A használtruha nagykereskedésünkben értékesített összes termékre vonatkozik az elállási jog!


A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A TERMÉK ÁTVÉTELÉTŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 14 NAPTÁRI NAPON BELÜL ÉLHET ELÁLLÁSI JOGÁVAL. AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK SZERINT A HATÁRIDŐBE A TERMÉK ÁTVÉTELÉNEK NAPJA, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A SZERZŐDÉSKÖTÉS NAPJA NEM SZÁMÍT BELE.

Lássunk egy példát:

Ha a terméket a futárcég egy csütörtöki napon szállítja ki Önnek, a 14 napos elállási határidő a pénteki napon kezdődik. A szombat és vasárnap is naptári nap, ezért az elállási határidőbe a hétvége is beletartozik.

Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak jellegének, tulajdonságának és működőképességének megállapításához szükséges használatot követően döntsön a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről.

Kiemelten kérjük, hogy ezen szellemben járjon el! Vegye figyelembe, hogy több termék teljesen szezonális, így jelentős kárt okoz, ha a maximális várakozási idő végén adja fel a visszapostázandó terméket, mert így előfordulhat, hogy azt már nem is tudjuk értékesíteni.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, kérjük, ezt az alábbi e-mail címen jelezze:


boltrakesz@gmail.com

Egyéb formanyomtatvány kitöltésére nincs szükség. Kérjük, e-mail esetén jelezze a rendelés számát vagy a termék(ek) azonosító számát, amelyet vissza szeretne küldeni, illetve minden esetben adja meg, milyen bankszámlaszámra utaljuk vissza a pénzt (bankszámlaszám, név). Nyilatkozata nem igényel indoklást!


Kérelmére minden esetben válaszolunk, visszaigazoló e-mailt küldünk. A 14 napos határidő a nyilatkozatára vonatkozik, nem a visszaigazolásra, így tehát ha határidőn belül elküldte jelzését, számunkra az elegendő!


Kérjük visszapostázás előtt várja meg visszaigazoló e-mailünket, valamint a terméket minden esetben a székhelyünkre juttassa vissza:

Dani Lajos

Pomáz

Bajcsy Zsiliszky utca 1.

2013


Elállás esetén a fogyasztót csak a termék visszajuttatásának költsége terheli, tehát a termék visszaérkezését követően annak árát visszafizeti, de a termék visszajuttatásának költsége, szállítási díja a vállalkozásra nem terhelhető, így kérjük, utánvéttel ne juttassa vissza a terméket, mert ezeket nem áll módunkban átvenni.


A visszaszolgáltatáskor saját érdekében mindenképpen ügyeljen rá, hogy a terméket biztonságos módon küldje vissza és megfelelően becsomagolva, hogy a termék mindenképpen visszajusson hozzánk, és a visszautalást meg tudjuk kezdeni.A termék visszaérkezését követő legkésőbb harminc napon belül cégünk a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

_________________________________________________________________________

Adatkezelés


Cégünk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a cég alvállalkozója. (pl: a megrendelés kézbesítéséhez), vagy ha az illetékes hatóság hivatalos eljárás esetén erre fel nem szólít minket.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a cégünk kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat cégünk a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésekor elfogadja cégünk általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Cégem nem felelős semmilyen kárért, amely az oldalra való csatlakozás miatt következett be. A fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Az oldalon található saját tartalmak, szövegek, menüpontok, saját készítésű-, szerkesztésű képek, stb., másolása TILOS! Nem saját készítésű képeink másolása szintén tilos, honlapunk ezeket jogtiszta, fizetett licensz szerződéssel használja.

__________________________________________________________________________

Panaszkezelés, Ügyfélszolgálat


Panasz-, hibabejelentés esetén, vagy bármilyen vásárlási és egyéb kérdés esetén, leveleit a boltrakesz@gmail.com e-mail címre várjuk.

Panaszával fordulhat továbbá hivatalos szervekhez:

Békéltető testület

Fogyasztóvédelmi felügyelőség elérhetőségei

Telephely szerinti illetékes jegyző.